Antun Barac


M. Stančić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1950./1951.
Kamenjak kraj Crikvenice, 20. 8. 1984. - Zagreb, 1. 11. 1955.
Redoviti profesor novije hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1917., a kao srednjoškolski profesor na Sušaku doktorirao je 1918. s tezom o poeziji Vladimira Nazora. Od 1930. profesor je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti je član JAZU od 1947. Uredio je mnoge znanstvene edicije i antologije, a s Vladimirom Nazorom pisao je srednjoškolske udžbenike. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu bio je nakon rektorskog mandata. Znatno je pridonio suvremenoj hrvatskoj znanosti o književnosti, posebno mjestu hrvatske književnosti u europskoj literaturi. Objavio je monografije o više hrvatskih književnika. Trg u Novom Zagrebu imenovan je njegovim imenom.