Anton Kržan


A. Zuccaro, 1877.
Muzej Grada Zagreba

Rektor ak. god. 1876./1877.
Marija Gorica, 8. 6. 1835. - Zagreb, 6. 11. 1888.
Redoviti profesor dogmatike na Bogoslovnom fakultetu

Prof. Kržan treći je rector magnificus. Od te godine počinje izbor rektora per turnum (svake godine iz drugog fakulteta). Doktorat iz filozofije postigao je u Rimu 1859. Za svećenika je bio zaređen 1862., a godinu dana kasnije postiže u Rimu doktorat iz teologije. Nakon povratka u Zagreb profesor je na Nadbiskupskom sjemeništu gdje predaje metafiziku i specijalnu dogmatiku. Redoviti je profesor na Bogoslovnom fakultetu od 1874. Pisao je rasprave o postanku i razvitku organskog svijeta, protiveći se darvinističkom učenju. O tome je održao i govor na svečanosti pri nastupu rektorske dužnosti 19. listopada 1876. Imao je tada 41 godinu. Nakon jednogodišnjeg rektorskog mandata postaje prorektorom. Imenovan je kanonikom 1879. U dva mandata obavljao je dužnost dekana Bogoslovnoga fakulteta.