Antun Maurović


Nepoznati autor
Sakralna baština Senj

Rektor ak. god. 1894./1895.
Zagreb, 8. 9. 1851. - Senj, 7. 2. 1908.
Redoviti profesor crkvene povijesti na Bogoslovnom fakultetu

Teologiju je doktorirao u Beču. Zaređen je za svećenika 1876. Od 1891. redoviti je profesor na Bogoslovnom fakultetu Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Poslije rektorskog mandata nije preuzeo dužnost prorektora kao što je to bilo uobičajeno. Neposredno nakon rektorskog mandata imenovan 1895. biskupom senjskim. Obnovitelj je Ožegovićianuma (konvikta za siromašne učenike, utemeljenog 1857.) i sjemeništa u Senju. Teološke rasprave objavljivao je u Katoličkom listu.