Armin PavićRektor ak. god. 1896./1897.
Slavonska Požega, 29. 3. 1844. - Zagreb, 11. 2. 1914.
Redoviti profesor hrvatskog jezika i književnosti na Mudroslovnom fakultetu

Studij klasične filologije i slavistike završio je u Beču 1864. Nakon srednjoškolske profesorske službe izabran je 1877. za profesora hrvatskog jezika i književnosti na Katedri za hrvatski i srpski jezik Mudroslovnog fakulteta u Zagrebu. Godine 1880. imenovan je redovitim profesorom. Bio je dekan u dva mandata prije obnašanja rektorske dužnosti. Prema pravilima onoga doba, nakon rektorske časti preuzima prorektorsku u istom trajanju. Kao sveučilišni profesor čuvao je cjelinu kroatistike, predajući podjednako jezikoslovne i književno-znanstvene kolegije. Redoviti je član JAZU od 1874. Od 1898. do 1904. bio je pročelnik za bogoštovlje i nastavu i saborski zastupnik. Objavljivao je kazališne i književne kritike u mnogim časopisima, najčešće u Viencu. Proučavao je Palmotića i Gundulića, posebno njegova Osmana. Objavio je tri rasprave s tom temom. Jedan je od poznatijih hrvatskih starijih književnih povjesničara. Bavio se i prevoditeljskim radom.