Branko Jeren


Z. Kauzlarić Atač, 2002.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1997./1998. (od 9. 2. 1998.) - 2001./2002. (do 7. 4. 2002.)
Zagreb, 27. 3. 1951.
Redoviti profesor elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorirao 1984. U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je 1985., redovitog profesora 1996. Djeluje u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se na sveučilištima u Njemačkoj, SAD-u i Velikoj Britaniji. Jedan je od osnivača sveučilišne računalne mreže CARNet. U Vladi Republike Hrvatske obavljao je dužnost ministra znanosti i tehnologije od 1993. do 1995. Znanstveni interes prof. Jerena u području je računalnog inženjerstva, posebice digitalne obradbe signala. Državnom nagradom za znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti odlikovan je 1997.