Božidar Špišić


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1942./1943. (ljetni semestar) - 1943./1944.
Sisak, 6. 9. 1879. - Zagreb, 31. 8. 1957.
Redoviti profesor ortopedije na Medicinskom fakultetu

Studij medicine završio je u Grazu, gdje je promoviran za doktora sveukupne medicine 1904. Posvetio se ortopediji i specijalizirao kod najpriznatijih ortopeda Njemačke i Austrije. Godine 1908. vraća se u Zagreb i osniva u Zagrebu privatni ortopedski zavod. Taj zavod, prvi u jugoistočnoj Europi, bio je okosnica kasnije razgranate ortopedske službe. Za vrijeme balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata organizira uspješnu ortopedsku službu za osposobljavanje invalida. Godine 1922. dobiva privatnu docenturu i počinje predavati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te od tada postoji Katedra za ortopediju Medicinskog fakulteta. Godine 1930. počeo je rad Ortopedske klinike na Šalati, koja je 1940. potpuno dovršena i opskrbljena. Umirovljen je 1946. Svojim radom prof. Špišić utemeljio je ortopediju i rehabilitaciju. Osobito se bavio prirođenim manama i skrbi za sakatu djecu.