Đuro Arnold


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1899./1900.
Ivanec kraj Varaždina, 24. 3. 1853. - Zagreb, 22. 2. 1941.
Redoviti profesor pedagogije i teorijske i praktične filozofije na Mudroslovnom fakultetu

Filozofiju je diplomirao u Zagrebu. Na zagrebačkoj gimnaziji djeluje od 1879., a već 1880. promoviran je za prvog doktora filozofije Zagrebačkog sveučilišta s disertacijom Etika i poviest. To je prvi doktorat temeljem pisanog rada našeg sveučilišta, označen kao Zlatni doktorat godine 1930. uz 50. obljetnicu prve disertacije. Na Mudroslovnom fakultetu izabran je 1894. za izvanrednog i 1896. za redovitog profesora. U dva mandata obavljao je dužnost dekana, a nakon rektorskog mandata i dužnost prorektora. Djelovao je kao predsjednik Matice hrvatske i član Društva braće hrvatskoga zmaja. Od 1899. redoviti je član JAZU. Kršćanski je i tradicijski mislilac te jedan od najistaknutijih predstavnika filozofije svojega doba u Hrvatskoj. Bavio se pedagoškim radom. Mala zagrebačka ulica nazvana je njegovim imenom.