Damir BorasRektor ak. god. 2014./2015. -
Zagreb, 25. 10. 1951.
Redoviti profesor u trajnom zvanju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirao je 1974. na Elektrotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije. Doktorirao je 1998. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Odsjeku za informacijske znanosti, na kojem je od 2011. redoviti profesor u trajnom zvanju. Dekansku dužnost obnašao je od ak. god. 2009./2010. do 2013./2014. Na dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu izabran je 15. travnja 2014. Bio je predstojnik i utemeljitelj Katedre za leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obnašao je više dužnosti, između ostaloga bio je prvi pomoćnik ravnatelja za informatizaciju i znanstvenu suradnju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, član Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za primjenu rezultata državne mature za upis na visoka učilišta, član radne skupine za pregovore s EU-om za poglavlje "25 Znanost i istraživanje" i dr. Njegov znanstveni rad vezan je uz područje informacijskih i komunikacijskih znanosti, programiranje, računalnu obradu teksta i jezika, leksikografiju i enciklopedistiku.