Drago Grdenić


D. Parać, 1980.
Aula Sveučilišta

Rektor 1976./1977. - 1978./1979.
Križevci, 31. 8. 1919.
Redoviti profesor opće kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Diplomirao je kemiju s fizikom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 1951. Sudionik je NOB-a te član Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a od 1942. do 1945. Specijalizaciju je proveo u Moskvi i Oxfordu. Utemeljitelj je Zavoda za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Redoviti je profesor od 1960. i dekan fakulteta 1960. - 1962. Jedan je od osnivača Instituta "Ruđer Bošković". Redoviti je član HAZU od 1973. i glavni tajnik od 1973. do 1975. Razvio je kemiju živinih spojeva, kompleksnih spojeva metala i poluvodiča, prvi je u Hrvatskoj (1950.) primijenio metodu rendgenske difrakcije za određivanje kristalne i molekulske strukture. S mnogim suradnicima utemeljio je zagrebačku školu strukturne kemije. Istražuje povijest kemije. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu iz 1997. akademik Grdenić izabran je u počasno zvanje professor emeritus.