Đuro KörblerRektor ak. god. 1914./1915.
Vrhovac kraj Ozlja, 16. 8. 1873. - Zagreb, 4. 11. 1927.
Redoviti profesor staroklasične filologije na Mudroslovnom fakultetu

Studij klasične filologije završio je u Zagrebu. Od 1900. bio je privatni docent, a od 1907. do smrti redoviti profesor klasične filologije na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Nakon rektorskog mandata obavljao je dužnost prorektora. Bio je član i tajnik JAZU. Bavio se grecističkim i latinističkim temama. Valja naglasiti njegov komparativni pristup grčkoj i rimskoj književnosti, koji se poslije njega, do najnovijeg vremena, nije primjenjivao pri studiju klasične filologije. Radovi su mu iz klasične filologije, pedagogije te hrvatske književne povijesti. Objavio je opsežne radove o hrvatskim latinistima, posebno dubrovačkim.