Đuro NenadićRektor ak. god. 1922./1923.
Rudopolje, 24. 4. 1879. - Zagreb, 16. 7. 1966.
Redoviti profesor uređivanja šuma i povijesti šumarstva na Gospodarsko-šumarskom fakultetu

Nakon završetka studija 1901. na Šumarskoj akademiji (u sastavu Mudroslovnog fakulteta) radio je kao šumarski vježbenik kod Petrovaradinske imovne općine u Srijemskoj Mitrovici, a od 1902. u Šumarskom odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu. Doktorirao je u Münchenu 1907., gdje je završio dvogodišnji šumarski studij. Od 1912. do 1919. profesor je uređivanja šuma na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Godine 1919. s profesorom Andrijom Petračićem utemeljuje Gospodarsko-šumarski fakultet kao peti fakultet Zagrebačkog sveučilišta. Godine 1921. bio je pomoćnik ministra šuma i rudnika. Na Fakultetu je djelovao u zvanju redovitog profesora od 1920. do 1945. Akademske godine 1927./1928. obavljao je dužnost dekana. Utemeljio je Zavod za uređivanje šuma. Zalagao se za održivo gospodarenje šumama nazvavši ga "željeznim zakonom šumarstva". To je načelo postalo temeljnim postulatom zagrebačke škole uzgajanja šuma.