Đuro Stipetić


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1933./1934. - 1934./1935.
Zagreb, 9. 7. 1876. - ? 17. 2. 1946.
Redoviti profesor brodogradnje na Tehničkom fakultetu

Diplomirao je na Tehničkoj visokoj školi u Beču 1899. Službovao je u mornarici u Puli, a nakon toga u brodogradilištu u Monfalconeu kao direktor ratne brodogradnje i direktor brodogradilišta. Za javnog redovitog profesora brodogradnje na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, utemeljenoj 1919., imenovan je 1920. Prvi je redoviti profesor brodogradnje i utemeljitelj studija brodogradnje u Hrvatskoj. Bio je dekan Tehničke visoke škole i dekan Tehničkog fakulteta u Zagrebu, prvi rektor i prorektor tehničke struke. U zagrebačkoj sekciji Udruženja jugoslavenskih inženjera i Društvu sveučilišnih nastavnika djelovao je kao predsjednik. Bio je i višegodišnji predsjednik Hrvatsko-njemačkog društva. Osuđen je u Zagrebu 1945. od komunističkih vlasti, strijeljan u veljači 1946. Nema podataka o mjestu izvršenja presude i grobu; zato na mjestu smrti stoji upitnik. Prof. Stipetić jedini je rektor osuđen na smrtnu kaznu.