Edo Lovrić


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1913./1914. i ak. god. 1937./1938. - 1938./1939. (zimski semestar)
Crikvenica, 30. 7. 1866. - Zagreb, 21. 8. 1951.
Redoviti profesor prava katoličkog i grčko-istočnog crkvenog prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studij prava s rigorozom završio je na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu 1891. Od 1893. do 1898. visoki je pravni činovnik u Zemaljskoj vladi i Kraljevskom financijskom sudu u Zagrebu. Na Fakultetu je uz kanonsko predavao i ženidbeno pravo. Od 1903. izvanredni je, a od 1906. redoviti profesor. U tri mandata obavljao je dužnost dekana. Tri dekanska, dva rektorska mandata uz jedan prorektorski mandat (u razdoblju od 1907. do 1939.) pokazuju popularnost prof. Lovrića u akademskom krugu prve polovice prošloga stoljeća u Zagrebu. Umirovljen je na dužnosti rektora u rujnu 1938. Redoviti je član JAZU od 1941. Sudjelovao je u zakonodavnom radu i objavio niz djela iz područja bračnog i kanonskog prava.