Ernest MilerRektor ak. god. 1916./1917. i ak. god. 1926./1927. - 1927./1928.
Pakrac, 28. 5. 1866. - Zagreb, 9. 10. 1928.
Redoviti profesor sociologije i kriminalističkih znanosti na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studirao je pravo u Beču i Zagrebu, gdje je i doktorirao 1890. Nakon studija radio je u državnom odvjetništvu. Od 1906. prvi je profesor kriminologije i sociologije na novoj katedri na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu. Bila je to prva katedra sociologije, pa je prof. Miler jedan od začetnika sociologije u Hrvatskoj. Sociologiju je predavao na Visokoj školi za trgovinu i promet i na Ekonomsko-komercijalnoj školi u Zagrebu. Bio je u tri mandata dekan Fakulteta i prorektor nakon prvog rektorskog mandata. Objavljivao je članke i rasprave s područja kriminologije, sociologije kriminaliteta, urbane i političke sociologije. Umro je za vrijeme njegova drugog mandata, godinu dana prije isteka trogodišnjeg mandata. U vrijeme njegova drugog rektorskog mandata Sveučilište se proširilo. Tehnička visoka škola ušla je 1926. u sastav Sveučilišta kao Tehnički fakultet.