Fran Bošnjaković


N. Reiser, 1976.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1951./1952.
Zagreb, 12. 1. 1902. - Stuttgart 1. 10. 1993.
Redoviti profesor termodinamike i termotehnike na Tehničkom fakultetu

Studirao je na Tehničkoj visokoj školi (TVŠ) u Zagrebu i nastavio studij na tada vodećoj školi termodinamike u Dresdenu. Nakon diplome vraća se u Zagreb na TVŠ kao asistent prof. Lepolda Sorte. Doktorirao je 1928. u Dresdenu. U zvanje redovitog profesora izabran je 1937. Od 1942. do 1945. predsjednik je Hrvatskog društva inženjera, krovne hrvatske inženjerske udruge. Tijekom Drugog rata obnaša dužnost u upravama nekoliko poduzeća. To će ga nakon svršetka rata staviti u položaj optuženika komunističkih vlasti, no unatoč tome izabran je 1951. za rektora. Sljedeće ak. god., 1952./1953., obavlja dužnost prorektora. Napušta Sveučilište i odlazi u Njemačku u srpnju 1953. Počasni je doktor Sveučilišta u Zagrebu od 1969. Objavljivao je radove iz termodinamike višekomponentnih sustava. Poznati su i njegovi grafički prikazi termodinamičkih procesa. Udžbenici prof. Bošnjakovića opetovano izdavani i prevođeni citirani su u svjetskim izvorima. Godine 1994. utemeljena je na Sveučilištu u Zagrebu godišnja Nagrada "Fran Bošnjaković". Dodjeljuje se istaknutim nastavnicima koji djeluju u području tehničkih znanosti. Njegovo ime nosi strojarska tehnička škola (1997.) i ulica u Zagrebu (1994.).