Franjo Iveković

Rektor ak. god. 1879./1880.
Klanjec, 10. 9. 1834. - Zagreb, 2. 3. 1914.
Redoviti profesor biblijskih nauka starozavjetnih i hebrejskog jezika na Bogoslovnom fakultetu

Studirao je bogosloviju u Zagrebu i Pešti. Doktorat teologije stekao je u Beču. Kraće vrijeme bio je kapelan crkve sv. Marka u Zagrebu. Na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu predavao je orijentalne jezike i biblijsku egzegezu (tumačenje Biblije). Od 1875. docent , a od 1878. redoviti profesor na Bogoslovnom fakultetu. Nakon rektorske obavljao je i prorektorsku dužnost. Bio je ravnatelj Plemićkog konvikta, zatim kanonik te apostolski protonotar. Na temelju građe koju je prikupio njegov tada pokojni nećak dr. Ivan Broz, i uz vlastitu građu, izdao je 1901. Rječnik hrvatskoga jezika u dva sveska. Objavljivao je u časopisima (Vienac, Rad, Književnik, Katolički list i dr.). Stube na zagrebačkom Gornjem gradu od 1931. nose njegovo ime.

O. Iveković, 1894.
Aula Sveučilišta