Gustav BaronRektor ak. god. 1885./1886.
Kutina, 16. 10. 1847. - Zagreb, 18. 3. 1914.
Redoviti profesor uvodnih znanosti u Novi zavjet i tumačenje Sv. pisma Novog zavjeta iz Vulgate i izvornog teksta na Bogoslovnom fakultetu

Studirao je teologiju u Beču i Zagrebu. Zaređen je za svećenika 1873. Na Bogoslovnom fakultetu Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu doktorirao je 1876. Bio je profesor i nadstojnik na Nadbiskupskom liceju u Zagrebu. Docentom na Bogoslovnom fakultetu postao je 1877., a redoviti profesor je od 1881. Dekan Fakulteta bio je u dva mandata. U nastupnoj rektorskoj svečanosti 18. listopada 1885. održao je govor s temom Svetoga pisma. Nakon rektorskog mandata obnašao je dužnost prorektora. Godine 1887. imenovan je papinskim komornikom. Bio je kanonik i rektor Bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu od 1897 do 1907. i generalni vikar od 1912. do kraja života. Prof. Baron bio je član Kola hrvatskih književnika. Jedan je od začetnika hrvatskoga katoličkog pokreta te obnovitelj crkvenog pjevanja.