Gustav JanečekRektor ak. god. 1908./1909.
Konopište, 30. 11. 1848. - Zagreb, 8. 9. 1929.
Redoviti profesor kemije na Mudroslovnom fakultetu

Studirao je farmaciju i kemiju u Pragu, gdje je doktorirao 1875., habilitirao je na Tehničkoj visokoj školi u Beču 1897. Iste godine prelazi na Mudroslovni fakultet u Zagrebu kao izvanredni profesor. Od 1881. redoviti je profesor. Punih 45 godina bio je predstojnik Kemijskog zavoda i u tri mandata dekan Fakulteta. Utemeljitelj je suvremenog kemijskog studija u Hrvatskoj. Akademske godine 1909./1910. bio je prorektor. Zaslužan je za izgradnju dvaju kemijskih zavoda i osnivanje Farmaceutskog tečaja (preteča današnjeg Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta). Redoviti je član JAZU i predsjednik od 1921. do 1924. Objavio je udžbenike iz fizikalne, organske, analitičke, farmaceutske i forenzične kemije. Osnovao je veletrgovinu lijekovima Isis (poslije Medika) i tvornicu Kaštel u Karlovcu 1921. (preteča Plive). Ulica u Ivanjoj Reki od 1993. nosi njegovo ime.