Grga Novak


M. Stančić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1946./1947.
Hvar, 2. 4. 1888. - Zagreb, 7. 9. 1978.
Redoviti profesor opće povijesti starog vijeka na Filozofskom fakultetu

Povijest, geografiju i arheologiju studirao je Zagrebu, Beču i Pragu od 1907. do 1911., a 1913. stekao je doktorat iz povijesti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Na splitskoj Velikoj realci bio je profesor povijesti i pomoćnik Frana Bulića u Arheološkom muzeju. Sveučilišnu karijeru za počeo je u Skopju. Od 1924. redoviti je profesor povijesti staroga vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Obavljao je dužnost dekana Fakulteta. Nakon rektorskog mandata bio je prorektor. Za njegova mandata Sveučilište se širi, utemeljen je Ekonomski fakultet. Sveučilište ima deset fakulteta. Od 1947. redoviti je član JAZU i predsjednik je Akademije deset godina (1968. - 1978.). Proučavao je povijest staroga i novoga vijeka. Od arheoloških istraživanja treba naglasiti Grapčevu i Markovu špilju na Hvaru s otkrićem neolitičke kulture na Jadranu. Proučavao je grčku i rimsku kulturu na Jadranu, povijest dalmatinskih gradova i razdoblje hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji. Njegovim je imenom 1993. nazvana ulica na Knežiji u Zagrebu.