Hrvoje Iveković


M. Detoni, 1970.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1954./1955. - 1956./1957.
Zagreb, 9. 5. 1901. - Zagreb, 13. 12. 1991.
Redoviti profesor opće i anorganske kemije na Farmaceutskom fakultetu

Kemiju je studirao u Brnu i Zagrebu. Diplomirao je 1924. na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu. Doktorirao 1930. na Tehničkom fakultetu. Od 1927. do 1941. bio je predstojnik Laboratorijskog odsjeka Higijenskog zavoda u Zagrebu. Sudionik je Drugog svjetskog rata, a od 1943. član Odjela za zdravstvo ZAVNOH-a. Redoviti je profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1945. do 1970. U tri mandata bio je dekan. Redoviti je član JAZU od 1967. Područje je njegova znanstvenog interesa kemija vodika te kemija aluminija i njegovih spojeva. Razvio je postupak ekstrakcije aluminija i rijetkih metala iz boksita. Bavio se vodama, desalinizacijom morske vode, proučavao je podzemne vode Zagreba. U njegovu je mandatu rektorski mandat produžen na dvije godine, a umjesto Senata uvedena su nova tijela - vijeće i skupština.