Helena Jasna Mencer


Z. Kauzlarić Atač, 2007.
Aula Sveučilišta

Rektorica ak. god. 2001./2002. (od 8. 4. 2002.) - 2005./2006.
Zagreb, 3. 4. 1943.
Redovita profesorica fizikalne kemije polimera na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije

Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala 1976., usavršavala se u Centru za istraživanje makromolekula u Strasbourgu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta birana je 1986., a redovita je profesorica od 1992. Od ak. god. 1993./1994. do 2001./2002. obavljala je dužnost prorektora za nastavu i znanstveni rad, a poslije za znanost Sveučilišta u Zagrebu. Prva je rektorica Sveučilišta u Zagrebu. Ima najduži staž u povijesti Sveučilišta na prorektorskoj i rektorskoj funkciji. Od 2004. potpredsjednica je Podunavske rektorske konferencije. Područje njenog posebnog interesa jest razvoj i osiguranje kvalitete sveučilišta. Objavljuje radove iz područja fizikalne kemije, polimerizacijskog inženjerstva i termodinamike složenih polimernih sustava. Članica je Komiteta Europske federacije za polimere.