Ivan Supek


O. Gliha, 1978.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1968./1969. - 1969./1970. i ak. god. 1970./1971. - 1971./1972.
Zagreb, 8. 4. 1915. - Zagreb, 5. 3. 2007.
Redoviti profesor teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Studirao je u Zagrebu, Zürichu i Leipzigu. U Leipzigu je doktorirao kod čuvenog Wernera Heisenberga i nastavio rad na kvantnoj teoriji polja. Kasnije se bavio istraživanjima teorije metala na niskim temperaturama. Nakon hapšenja u Njemačkoj 1941., vraća se 1943. u Zagreb. Djelovao je u Prosvjetnom odjelu ZAVNOH-a. Od 1946. bio je voditelj Instituta za teorijsku fiziku i prvi je profesor teorijske fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a također i prvi profesor filozofije znanosti na Sveučilištu. Utemeljitelj je Instituta "Ruđer Bošković" (1950.). Godine 1957. isključen je iz Instituta. Redoviti je član JAZU (HAZU) od 1960. Iste je godine osnovao Institut za filozofiju znanosti i mira. Obavljao je dužnost rektora u dva dvogodišnja mandata. Godine 1969. obilježena je 300. obljetnica osnutka Sveučilišta i tom je prigodom akademik Supek promovirao 22 počasna doktora. Za njegova mandata bila su četiri prorektora i prvi put prorektor-student. Dogodilo se Hrvatsko proljeće, štrajk studenata i isključenje akademika Supeka iz javnog života. U počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2000. Autor je romana i drama s filozofskim, političkim i znanstvenim temama.