Juraj Dočkal


F. Schaffgotsch, 1939(atr.)
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1897./1898.
Pisarovina, 9. 10. 1855. - Zagreb, 6. 5. 1939.
Redoviti profesor uvodnih znanosti u Stari zavjet, tumačenja Sv. pisma Starog zavjeta iz Vulgate i izvornog teksta i hebrejskog jezika na Bogoslovnom fakultetu

Teološki studij završio je u Zagrebu postigavši doktorat. Godine 1877. zaređen je za svećenika. Bio je kapelan u Varaždinu. Na Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu predavao je matematiku i fiziku. Obavljao je i dužnost ravnatelja Nadbiskupskog orfanotrofija. Do kraja života predavao je biblijske discipline i hebrejski jezik na Bogoslovnom fakultetu. U govoru na svečanosti pri preuzimanju rektorske dužnosti obrazložio je crkveno stajalište o postanku ljudskoga roda. Nakon rektorskog mandata bio je prorektor. Kao vrstan poznavatelj hebrejskog jezika napisao je i hebrejsku gramatiku.