Julije Domac


R. Braun, 1924.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1911./1912.
Vinkovci, 1. 6. 1853. - Zagreb, 6. 3. 1928.
Redoviti profesor farmakognozije na Mudroslovnom fakultetu

Studij farmacije završio je u Beču 1874., a doktorirao u Grazu 1880. Kao sveučilišni profesor farmakognozije djeluje od 1896. do 1924. na Farmaceutskom tečaju Mudroslovnog fakulteta u Zagrebu. Utemeljio je Zavod za farmakognoziju 1896. Bio je to prvi takav zavod u ovom dijelu Europe. Postavio je temelje u nastavnom i znanstvenom radu te se smatra osnivačem hrvatske farmacije. Dekansku dužnost obavljao je ak. god. 1901./1902. Njegovim imenom nazvana je 1955. godišnja nagrada za izvanredne zasluge na području farmaceutike. Za rektorskog mandata prof. Domca, započela je godine 1911. gradnja Sveučilišne knjižnice (gradnja je odobrena 1907.) Bio je prorektor nakon rektorskog mandata. Ulica u Ivanjoj Reci nosi od 1993. njegovo ime.