Julije Golik


I. Tišov, 1916.
Aula Sveučilišta

Rektor 1917./1918.
Fužine, 7. 4. 1866. - Zagreb, 1. 12. 1924.
Redoviti profesor klasične filologije latinske na Mudroslovnom fakultetu

Diplomirao je na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, kao srednjoškolski profesor doktorirao je 1894. Prvi je predsjednik Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora utemeljenog 1904. Pri katedri za latinsku filologiju djeluje od 1898., redovitim profesorom postaje 1909. Radove posvećuje pedagoškoj tematici, posebice u klasičnoj filologiji. Bavio se pitanjima latinskog jezika i rimskom književnošću. Napisao je i uredio mnoge udžbenike i priručnike, prevodio je s latinskoga. Za rektorskog mandata prof. Golika utemeljen je Medicinski fakultet. U auli Sveučilišta, uz njegovo uvodno slovo, prof. Drago Perović održao je u siječnju 1918. prvo predavanje iz anatomije. Medicinskom fakultetu dodijeljena je tada zgrada bivše gimnazije na Šalati, i darovano je prostrano zemljište za daljnju izgradnju. Sljedeću akademsku godinu bio je prorektor.