Josip Pliverić


Z. Lukinović, 1927.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1892./1893. i ak. god. 1904./1905.
Nova Gradiška, 4. 2. 1847. - Zagreb, 17. 7. 1907.
Redoviti profesor općeg hrvatsko-ugarskog državnog prava, međunarodnog prava i upravnog zakonoslovlja na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Diplomirao je s doktoratom u Beču 1874. Sljedeće godine namjesni je profesor opće pravne povijesti na Zagrebačkom sveučilištu. Bio je dekan Pravoslovnog i državoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u dva mandata i prorektor nakon oba rektorska mandata. Zaslužan je za razvoj moderne discipline ustavnog prava u Hrvatskoj. Bio je istaknuti unionist, zastupnik u Hrvatskom saboru od 1893. do 1906. i Ugarsko-hrvatskom saboru od 1897. do 1905. U radovima je dokazivao potrebu održanja pune hrvatske državnosti i nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe. Tu je teoriju obranio pred istaknutim međunarodnim pravnicima poput heildelberškog profesora Jellineka.