Jakov Sirotković


N. Reiser, 1980./82.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1966./1967. - 1967.1968.
Rab, 7. 11. 1922. - Zagreb, 31. 10. 2002.
Redoviti profesor planiranja narodne privrede na Ekonomskom fakultetu

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1948., a doktorirao 1951.Bio je sudionik NOB-a od 1941. Od 1950. do 1991. predavao je na Fakultetu, od 1961. kao redoviti profesor. Rektorski mandat vraćen je na dvije godine. Uz rektora djeluju prvi put i dva prorektora. Uz prethodnog rektora prof. Macarola kao prorektora izabran je još jedan prorektor. U slijedu je obavljao visoke državne i partijske funkcije. Bio je potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFRJ od 1970. do 1974., predsjednik Izvršnog vijeća Sabora SRH do 1978., član Predsjedništva SRH od 1978., predsjednik JAZU od 1978. do 1991. Objavljivao je u području teorije i politike ekonomskog razvoja, makroekonomske analize i ekonomske politike. U počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2000.