Konstantin pl. Vojnović


A. Zuccaro, 1876.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1877./1878.
Herceg Novi, 2. 3. 1832. - Dubrovnik, 20. 5. 1903.
Redoviti profesor građanskog prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studirao je pravo na Sveučilištu u Beču od 1851. do 1854., doktorirao je u Padovi 1856. U Splitu je djelovao kao vrstan odvjetnik, tajnik trgovačke komore, pravni pisac i političar. Zalagao se za ujedinjenje Dalmacije i Istre s Hrvatskom i Slavonijom. Bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru. Na preporuku njegova istomišljenika i prijatelja biskupa Strossmayera izabran je 1874. na Zagrebačkom sveučilištu za profesora austrijskoga prava. Bio je prorektor za mandata prvog rektora Matije Mesića. Drugu prorektorsku dužnost obavljao je nakon svog rektorskog mandata. Od 1878. do 1884. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Redoviti je član JAZU od 1890. Iz političkih razloga, suprotstavljajući se mađarizaciji, suspendiran je privremeno od sveučilišne službe i umirovljen godine1891. Vratio se u Dubrovnik i posvetio istraživanju dubrovačke pravne povijesti. Od 1933. ulica u Zagrebu nosi njegovo ime.