Milivoj Klement Maurović


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1907./1908.
Virovitica, 5. 7. 1859. - Zagreb, 21. 1. 1926.
Redoviti profesor opće pravne povijesti i ugarsko-hrvatskog privatnog prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studij prava s doktoratom završio je u Zagrebu 1885., usavršavao se u pravnoj povijesti u Beču i Pragu. Na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu djelovao je od 1887. do smrti. Rektorsku stolicu zauzeo je bez svečanosti, jer su studenti omeli inauguraciju njegova prethodnika rektora i kasnije nadbiskupa Antuna Bauera. Nije želio izazivati demonstracije, ali je za njegova mandata ipak došlo do nereda zbog otpuštanja nekoliko profesora. Nakon rektorske dužnosti bio je prorektor. Uz povijest prava i privatno pravo predavao je enciklopediju prava i njemačko privatno pravo. Sudjelovao je u osnivanju Katedre za hrvatsku pravnu povijest 1911. Bio je dekan Fakulteta u tri mandata. Redoviti je član JAZU od 1915. Objavio je više djela iz pravne povijesti.