Marko Kostrenčić


O. Mujadžić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1949./1950.
Zagreb, 21. 3. 1884. - 19. 5. 1976.
Redoviti profesor hrvatske pravne povijesti na Pravnom fakultetu

Pravo je studirao u Beču i Zagrebu, gdje je diplomirao s doktoratom 1908. sub auspiciis regis (dobivali su kandidati s najvišim ocjenama od pučke škole do rigoroza uz dodjelu zlatnog doktorskog prstena od zastupnika vladara). Profesor je pravne povijesti od 1913. do 1955. Godine 1931. bio je ministar socijalne politike, a 1935. i 1936. ban Savske banovine. Redoviti je član JAZU od 1921. Zvanje počasnog doktora dodijelilo mu je 1936. Praško sveučilište. Tijekom Drugog svjetskog rata interniran je u logor. Nakon 1945. reaktiviran je kao profesor i akademik. Bio je urednik više svezaka Diplomatičkog zbornika Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Uredio je Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije. Jedan je od redaktora Enciklopedije Leksikografskog zavoda. Bavio se športom, kao natjecatelj i trener mačevanja, suosnivač je zagrebačkog HAŠK-a.