Matija Mesić


A. Zuccaro, 1876.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1874./1875.
Brod na Savi (Slavonski Brod), 19. 2. 1826. - Zagreb, 5. 12. 1878.
Redoviti profesor hrvatske povijesti na Mudroslovnom fakultetu

Studij filozofije završio je na Kraljevskoj akademiji znanosti 1844., a studij teologije na bečkom Pazmaneumu 1848. Nakon zaređenja i kraće kapelanske službe bio je suplent za povijest i zemljopis na gimnaziji u Zagrebu. Od 1851. do 1853. studirao je povijest i zemljopis u Beču i Pragu. Na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu imenovan je profesorom 1854., a od 1871. obavljao je na toj visokoškolskoj ustanovi dužnost ravnatelja. Sudjelovao je u radu Hrvatskog sabora i bio je predsjednik Matice ilirske. Redoviti je član JAZU od 1867. Godine 1874. izabran je za redovitog profesora hrvatske povijesti na Mudroslovnom fakultetu. Profesoru Mesiću pripala je čast i dužnost prvoga rektora Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. U prigodi te svečanosti, 19. listopada 1874., održao je poznati govor u kojem je upozorio na važnost modernog sveučilišta i iskazao širinu vlastitih gledišta. Sustavno i kritički obradio je razdoblje hrvatske povijesti kasnog srednjeg vijeka u doba dinastije Jagelovića. Njegovo ime od 1928. nosi ulica na Šalati u Zagrebu.