Marijan Šunjić


J. Biffel, 1998.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1990./1991. (od 25. 4. 1991.) - 1993./1994. (do 7. 2. 1994.) i ak. god. 1993./1994. (od 8. 2. 1994.) - 1997./1998. (do 8. 2. 1998.)
Zagreb, 5. 4. 1940.
Redoviti profesor teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao. Doktorat iz fizike čvrstog stanja obranio je u Londonu 1970. Od 1963. do 1978. djelatnik je Instituta "Ruđer Bošković". Godine 1978. prelazi na Prirodoslovno-matematički fakultet. U zvanje redovitog profesora izabran je 1981. Obavljao je niz dužnosti u sveučilišnim asocijacijama u Hrvatskoj i Europi. U Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike bio je na dužnosti pomoćnika ministra od 1990. do 1991. Od 1998. do 2000. izvanredni je i opunomoćeni veleposlanik pri Svetoj Stolici. Rektorsku dužnost obavljao je u predratnom stanju, u vrijeme proglašenja neovisnosti i Domovinskog rata, kada se Sveučilište preustrojava na temeljima europske tradicije. Uveo je zaboravljene tradicije na Sveučilište, unaprijedio razredbeni postupak, održana je i Prva smotra. Znanstveno djeluje na području fizike čvrstog stanja, posebno fizike površina. Uz znanstveni rad na polju fizike bavi se etičkim aspektima znanosti, organizacijskim pitanjima sveučilišta te odnosom između znanosti i religije.