Natko NodiloRektor ak. god. 1890./1891.
Split, 31. 8. 1834. - Zagreb, 21. 5. 1912.
Redoviti profesor opće povijesti na Mudroslovnom fakultetu

Studirao je teologiju u Zadru do 1856., napustio je studij i zaposlio se kao pomoćni učitelj na splitskoj gimnaziji. Studij povijesti i geografije završio je u Beču 1861. Vraća se na splitsku gimnaziju kao suplent no ubrzo postaje urednikom novog lista Il Nazionale u kojem objavljuje osnovna načela nacionalne i liberalne politike. Bio je sudski proganjan. Napustio je uređivanje lista, radio je kao učitelj u zadarskoj gimnaziji i djelovao kao zastupnik u Dalmatinskom saboru, zalagao se za ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Godine 1874. izabran je za prvog profesora opće povijesti Zagrebačkog sveučilišta. Nakon rektorskog mandata obavljao je dužnost prorektora. U dva mandata bio je dekan Fakulteta. Umirovljen je 1901. U razdoblju od 1905. do 1908. objavio je niz eseja u kojima je elaborirao politička uvjerenja. Proučavao je ranu srednjovjekovnu povijest Hrvata i jugoistočne Europe. Autor je prve opće povijesti srednjeg vijeka na južnoslavenskom prostoru. Svojim je djelom pridonio hrvatskoj znanosti pa od 1931. ulica u Zagrebu nosi njegovo ime.