Predrag Vranicki


O. Gliha, 1977.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1972./1973. - 1973./1974. i ak. god. 1974./1975. - 1975./1976.
Benkovac, 21. 1. 1922. - Zagreb, 31. 1. 2002.
Redoviti profesor povijesti filozofije i dijalektičkog materijalizma na Filozofskom fakultetu

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je filozofiju 1947., a doktorirao je 1951. na Univerzitetu u Beogradu. Godine 1954. izabran je u zvanje docenta, a 1962. za redovitog profesora. Dekan Filozofskog fakulteta bio je od 1964./1965. do 1965./1966. Godine 1967. utemeljio je Institut za filozofiju. Sudjelovao je u pokretanju (1964.) i izdavanju časopisa Praxis, zabranjenog 1974. Okupljao je mislioce različitih orijentacija i objavljivao radove tzv. "zagrebačkog filozofskog kruga". Nakon dva uzastopna rektorska mandata odlazi 1976. godine u mirovinu. Od 1979. redoviti je član HAZU. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasno zvanje professor emeritus. Bavio se filozofijom marksizma. Životno djelo akademika Vranickog jest Historija marksizma, prevedeno je na više jezika.