Čelnici visokoškolskih ustanova,
preteče Zagrebačkog sveučilišta*


Isusovačka akademija, 1662. - 1776.

Nikola Galović, 1614. - 1684., rektor 1660. - 1663.
Juraj Habdelić, 1609. - 1678., rektor 1664. - 1666.
Filip Kaušić, 1618. - 1673., rektor 1666. - 1670.
Petar Merkaš, rektor 1670. - 1673.
Mihael Škrlec, 1635. - 1687., rektor 1673. - 1676. i 1683. - 1686.
Stjepan Sajković, rektor 1676. - 1679.
Ivan Despotović, 1639. - 1611, rektor 1679. - 1682., 1686. - 1689. i 1704. - 1709.
Mihael Škenderić, rektor 1689. - 1692.
Tomo Ovčarović, 1653. - 1700., rektor 1692. - 1695.
Franjo Jambrehović, 1631. - 1703., rektor 1695. - 1698.
Ivan pl. Patačić, 1649. - 1700., rektor 1698. - 1700.
Andrija Horvat, 1660. - 1727., rektor 1701. - 1703.
Pavao Somalović, 1664. - 1718., rektor 1709. - 1712.
Franjo Pesci, rektor 1713. - 1714.
Nikola Kralić, 1675. - 1719., rektor 1715. - 1718.
Baltazar Chernkoczy, rektor 1718. - 1721.
Franjo Janešić, 1673. - 1736., rektor 1721. - 1724.
Jakob Pettinati, rektor 1724. - 1727.
Franjo Ksaver Barci, rektor 1728. - 1731.
Franjo Zdelar, 1685. - 1745., rektor 1731. - 1734.
Jakob Pejačević, 1681. - 1738., rektor 1734. - 1738.
Andrija Illia, 1694. - 1754., rektor 1738. - 1741.
Antun Galjuf, rektor 1741. - 1744.
Andrija Zamberger, 1693. - 1749., rektor 1744. - 1747.
Franjo Ksaver Petriš, rektor 1747. - 1750.
Stjepan Pepen, rektor 1750. - 1753.
Ivan Galjuf, 1710. - 1770., rektor 1753. - 1756.
Ivan Krstitelj Žalec, rektor 1756. - 1759.
Franjo Ksaver Pejačević, 1707. - 1781., rektor 1760. - 1763. i 1770. - 1772.
Petar Pertold, rektor 1763. - 1766.
Josip Percaić, rektor 1766. - 1769. i 1772. - 1773.
Franjo Popović, privremeni ravnatelj 1773. - 1776.

Kraljevska akademija znanosti, 1776. - 1850.

Nikola pl. Škrlec (Skerlecz) Lomnički, 1729. - 1799., vrhovni ravnatelj 1776. - 1788.
Petar Ivan grof Sermage Susedgradski, 1746. - 1804., vrhovni ravnatelj 1788. - 1794.
Ljudevit Marić, 17?? - 1811., vrhovni ravnatelj 1795. - 1811.
Josip grof Sermage Susedgradski, 1762. - 1833., vrhovni ravnatelj 1812. - 1833.
Ivan Petar Karlo grof Sermage Susedgradski, 1793. - 1851., vrhovni ravnatelj 1834. - 1836.
Antun pl. Kukuljević Sakcinski, 1776. - 1851., vrhovni ravnatelj 1836. - 1844.
Josip Schrott (Šrot), 1791. - 1857., vrhovni ravnatelj 1844. - 1850.

Kraljevska pravoslovna akademija, 1850. - 1874.

Pavao Muhić, 1811. - 1897., ravnatelj 1850. - 1871.
Matija Mesić, 1826. - 1878., privremeni poslovođa 1871. - 1874.* podatci prema: Josip Milić, Uloga Klasične gimnazije u stvaranju i razvitku Sveučilišta u Zagrebu, u Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u povodu 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu, 1607. - 2007., Zagreb, Klasična gimnazija u Zagrebu, 2007.