Rudolf VimerRektor ak. god. 1900./1901.
Bjelovar, 21. 3. 1863. - Zagreb, 28. 10. 1933.
Redoviti profesor uvodnih znanosti u Novi zavjet i tumačenje Sv. pisma Novog zavjeta iz Vulgate i iz izvornog teksta na Bogoslovnom fakultetu

Bogosloviju je studirao u Zagrebu i završio na bečkom Pazmaneumu. Zaređen je za svećenika vrlo mlad 1865. Bio je kapelan u Karlovcu, a zatim u Zagrebu u župi sv. Petra. Od 1890. godine djelovao je kao kateheta na gornjogradskoj gimnaziji te kao dugogodišnji perfekt u Plemićkom konviktu. Teologiju je doktorirao u Beču 1892., kada je imenovan docentom na Bogoslovnom fakultetu pri Katedri za orijentalne jezike. Godine 1895. uz stipendiju Zemaljske vlade boravio je u zemljama Bliskog istoka. Sudjelovao je u ekspediciji na brdo Sinaj. Bio je dekan Bogoslovnog fakulteta i prorektor nakon rektorskog mandata. Poznavao je većinu europskih jezika, klasične i orijentalne jezike. Smatran je tada najučenijim svećenikom Zagrebačke nadbiskupije. Bio je plodan pisac biblijske tematike i veliki humanist. Napisao je najbolji hrvatski životopis Isusa Krista. Utemeljitelj je franjevačkog samostana u rodnom Bjelovaru.