Stanko Hondl


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1935./1936 - 1936./1937.
Zagreb, 22. 10. 1873. - Zagreb, 16. 4. 1971.
Redoviti profesor fizike na Filozofskom fakultetu

Studirao je matematiku i fiziku na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1895. i doktorirao 1898. Boravio je u Göttingenu i Berlinu, gdje je sudjelovao na Planckovom seminaru. Radio je kao srednjoškolski profesor u Vinkovcima i Zagrebu. Sveučilišnu karijeru započinje1902. kao privatni docent. U zvanje redovitog profesora izabran je 1915. Bio je predstojnik Fizikalnog kabineta (zavoda) do 1945. Nakon dvogodišnjeg rektorskog mandata bio je prorektor. Zaslužan je za izgradnju zgrade Fizikalnog zavoda na Marulićevu trgu i osnivanje laboratorija za atomsku fiziku 1943. Redoviti je član JAZU od 1925. i njen predsjednik od 1933. do 1942. Polje njegova interesa jesu teorijska i eksperimentalna fizika, povijest fizike i filozofija znanosti. Umro je u 98. godini kao najstariji profesor i rektor Zagrebačkog sveučilišta.