Stjepan Horvat


V. Kuliš, 1994.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1944./1945.
Srijemski Karlovci, 29. 11. 1895. - Buenos Aires, 12. 3. 1985.
Redoviti profesor geodezije na Tehničkom fakultetu

Geodetski tečaj pri Šumarskoj akademiji u Zagrebu završio je 1918. Od 1920. radio je u Vojno-geografskom institutu u Beogradu, a 1923. otvorio Civilnu geodetsku poslovnicu u Zemunu. Na Tehničkom fakultetu u Zagrebu radio je od 1926. i formalno je završio školovanje diplomiravši 1936. Već nakon godinu dana izabran je za izvanrednog, a 1941. za redovitog profesora geodezije. Na dužnost dekana Tehničkog fakulteta postavljen je naredbom 1943., a 1944. i rektora Hrvatskog sveučilišta. Emigrirao je 1945. u Italiju i kasnije u Argentinu. Rektorski lanac odnio je u Italiju i pohranio ga u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu, Lanac je vraćen u zemlju 1991. U Buenos Airesu postao je savjetnikom u Vojno-geografskom institutu. Bavio se primijenjenom matematikom u geodeziji i kartografiji, astronomijom i geofizikom. Pisao je pjesme, skladao i dirigirao.