Stjepan Ivšić


Nepoznati autor
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1940./1941., 1941./1942. - 1942./1943. (zimski semestar)
Orahovica, 13. 8. 1884. - Zagreb, 14. 1. 1962.
Redoviti profesor slavenske filologije na Filozofskom fakultetu

Studirao je hrvatski jezik i klasičnu filologiju u Zagrebu, a slavenske jezike u Poljskoj i Rusiji. Doktorirao kao gimnazijski profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1913. s tezom Prilog za slavenski akcenat. Sveučilišnu karijeru počinje 1914. kao docent na Katedri za klasičnu filologiju Mudroslovnog fakulteta u Zagrebu. Redoviti je profesor od 1918., a redoviti član JAZU od 1929. Bio je dekan Filozofskog fakulteta. U njegovom rektorskom mandatu ustanovljen je 1942. Farmaceutski fakultet. Bio je rektor za Banovine Hrvatske i NDH. Sveučilište nosi naziv Hrvatsko sveučilište u Zagrebu. Suprotstavio se uvođenju morfonološkoga (tzv. korijenskoga) pravopisa te mu rektorski mandat odlukom poglavnika prestaje u ožujku 1943. U mnogobrojnim znanstvenim radovima ostvario je vrhunske akcentološke radove, prvi od njih objavio je još kao student. Vrijedan je njegov doprinos hrvatskoj dijalektologiji. Bio je vrstan poznavatelj glagoljičke baštine. U hrvatskom jezikoslovlju prof. Ivšić zauzima mjesto vodećeg slavista. U nizu ulica posvećenih hrvatskim lingvistima u Zagrebačkom naselju Utrine nalazi se i Prilaz Stjepana Ivšića.