Slavko Macarol


J. Vaništa
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1963./1964. - 1965./1966.
Trst, 23. 2. 1914. - Zagreb, 26. 5. 1984.
Redoviti profesor geodezije na Geodetskom fakultetu

Diplomirao je geodeziju 1937. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Nastavlja rad na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, kasnije Geodetskom fakultetu. Već za vrijeme studija radio je na triangulacijama šumskih veleposjeda u Slavoniji, a nastavio je i poslije diplome. Odmah nakon 1945. bio je jedan od osnivača Ministarstva građevina NRH i načelnik Geodetskog odjela. Od godine 1958. bio je u zvanju redovitog profesora. U dva je mandata bio dekan, šest mandata prodekan, a nakon rektorskog mandata dvije je godine obnašao dužnost prorektora. Njegova znanstvena djelatnost vezana je uz primijenjenu geodeziju i suvremenu instrumentalnu tehniku. Jedan je od osnivača Saveza izviđača Hrvatske.