Stjepan Spevec


A. Zuccaro, 1876.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1875./1876.
Vukanci kraj Lobora, 14. 6. 1839. - Zagreb, 28. 1. 1905.
Redoviti profesor rimskog prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Diplomirao je pravo na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu. Kako Akademija nije imala pravo dodjele doktorata, doktorirao je u Beču 1868. Iste je godine dobio mjesto pristava na zagrebačkom sudu i počeo predavati upravno i kanonsko pravo na Pravoslovnoj akademiji. Uskoro je bio imenovan izvanrednim pa redovitim profesorom za rimsko, državno i međunarodno pravo. Utemeljenjem modernog sveučilišta 1874. postaje sveučilišnim profesorom te ubrzo i rektorom. Imao je tek 36 godina. Godinu dana nakon rektorskog mandata bio je prorektor. Od godine 1875. do 1891. bio je član Hrvatskoga sabora. Godine 1886. imenovan je predstojnikom Odjela za bogoštovlje i nastavu Kraljevske zemaljske vlade. Uredio je novi školski zakon. Godine 1891. izabran je za predsjednika Stola sedmorice. Na tom je položaju bio do smrti. Kralj Franjo Josip I. imenovao ga je 1895. svojim tajnim savjetnikom.