Stjepan Zimmermann


Dinko Zlatarić
Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Rektor ak. god. 1923./1924.
Virovitica, 24. 12. 1884. - Zagreb, 13. 4. 1963.
Redoviti profesor filozofske teološke propedeutike na Bogoslovnom fakultetu

Bogosloviju je studirao u Zagrebu na Bogoslovnom fakultetu s prekidom zbog pohađanja filozofskog tečaja u Beču. Kao svećenik zaređen 1907., nastavio je studij na Gregoriani u Rimu, gdje je doktorirao filozofiju 1910. Nakon povratka u domovinu radio je kao vjeroučitelj, a zatim profesor logike i psihologije u Zagrebu. Habilitirao je 1918. na Mudroslovnom fakultetu, no kao svećenik nije bio prihvaćen. Na Bogoslovnom fakultetu imenovan je nositeljem Katedre za filozofiju kao nasljednik nadbiskupa Bauera. Redoviti je član JAZU od 1921. Bio je član Matice hrvatske i član uredništva Hrvatske enciklopedije. Za njegova mandata Sveučilište dobiva svoj šesti fakultet. Visoka veterinarska škola ulazi 1924. u Sveučilište kao Veterinarski fakultet. Izabran za rektora ak. god. 1923./1924. obavljao je tu dužnost i ak. god. 1924./1925. kao prorektor, jer je rektor Ladislav Polić bio umirovljen iz političkih razloga na početku svoga mandata. Nakon progona komunističkih vlasti umirovljen je 1946. Povukao se, pisao je, no ništa nije objavljivao. Sada se svestrano proučava njegov doprinos filozofiji.