Tade Smičiklas


J. Bužan, 1902.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1887./1888.
Reštovo na Žumberku, 1. 10. 1843. - Zagreb, 8. 6. 1914.
Redoviti profesor hrvatske povijesti s osobitim obzirom na austrijsku i ugarsku povijest na Mudroslovnom fakultetu

Poslije studija povijesti i geografije u Beču postao je suplent u Osijeku, a zatim do 1873. službuje kao srednjoškolski profesor u Rijeci i Zagrebu. Na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, kao nasljednik prof. Matije Mesića, redoviti je profesor od 1882. Izabran je na temelju svoje Poviesti hrvatske koju je objavio kao srednjoškolski profesor. Za tajnika JAZU i predsjednika Matice hrvatske izabran je 1889., a od 1900. do 1914. bio je predsjednik JAZU. Sve osnovne isprave za srednjovjekovnu povijest Hrvatske objavio je 1904. u Diplomatičkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. U svojim djelima dao je cjelovitu kritičku analizu povijesti hrvatskog naroda do godine 1848. Uz njegov 70. rođendan, godine 1913., Senat Sveučilišta dodijelio mu je počasni doktorat. To je prvi doktorat honoris causa Zagrebačkog sveučilišta, iako je to pravo uređeno još 1669. Leopoldovom diplomom. Središnja gradska ulica u Zagrebu nazvana je 1928. po profesoru Smičiklasu.