Vjekoslav Klaić


M. Cl. Crnčić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1902./1903.
Garčin kraj Slavonskog Broda, 21. 6. 1849. - Zagreb, 1. 7. 1928.
Redoviti profesor opće povijesti na Mudroslovnom fakultetu

U Beču je studirao povijest i geografiju. Godine 1873. imenovan je najprije učiteljem, a potom profesorom povijesti i zemljopisa na gornjogradskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Kao suplent hrvatske povijesti djeluje na Zagrebačkom sveučilištu od 1878. do 1882. Sljedeće je godine izabran za javnog redovitog profesora opće povijesti. Službu je obavljao do 1922. s manjim prekidom zbog privremenog umirovljenja. Redoviti je član JAZU od 1896. godine. Za njegova rektorskoga mandata redarstvenici su upali u zgradu Sveučilišta. Branio je studente demonstrante i autonomiju Sveučilišta. Najpoznatiji je predstavnik genetičkog smjera u hrvatskoj historiografiji. Njegova djela odigrala su važnu ulogu pri jačanju nacionalne svijesti. Bavio se književnim radom i glazbom kao dirigent orkestra Hrvatskog sokola. Poslije njegove smrti imenovana je po njemu 1929. Klaićeva ulica u Zagrebu.