Vladimir VarićakRektor ak. god. 1921./1922.
Švica kraj Otočca, 16. 3. 1865. - Zagreb, 17. 1. 1942.
Redoviti profesor matematike na Mudroslovnom fakultetu

Na Mudroslovnom fakultetu diplomirao je matematiku i fiziku 1888., doktorirao je 1890. Radio je kao srednjoškolski profesor na realnim gimnazijama, godine 1895. habilitirao je na Mudroslovnom fakultetu. Bio je postavljen za učitelja fizike i mehanike na novoosnovanoj Šumarskoj akademiji. Odlaskom prof. Karela Zahradnika postao je 1899. suplent, a od 1902. redoviti je profesor matematike na Mudroslovnom fakultetu. Dekan Fakulteta bio je akademske godine 1921./1922., prorektor nakon rektorskog mandata 1922./1923. te 1928./1929. - 1931./1932. Na drugu prorektorsku dužnost izabran je zbog smrti rektora Milera 1928. Redoviti je član JAZU od 1904. Bavio se teorijom ravninskih krivulja, teorijom funkcija, teorijom relativnosti i matematičko-pedagoškom problematikom. Znatno je pridonio analizi Boškovićeva matematičkog djelovanja. Jedan je to od prvih putokaza za razvijanje istraživanja povijesti matematike. Njegovim imenom nazvana je ulica u Novom Zagrebu.