Zoran Bujas


O. Mujadžić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1956./1957. - 1957./1958.
Split, 27. 10. 1910. - Split, 11. 1. 2004.
Redoviti profesor psihologije na Filozofskom fakultetu

Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon obrane disertacije nastavio je 1933. studij u Parizu. Radio je u Savjetovalištu za izbor zvanja u Zagrebu, a od 1940. na Visokoj pedagoškoj školi. Od 1949. izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabran je 1955. Do umirovljenja, godine 1981., vodio je Odsjek za psihologiju. Bio je dekan Filozofskog fakulteta i prorektor nakon rektorskog mandata. Predavao je na Harvardu i Sorbonnei. Član je HAZU od 1960., dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti od 1985. Počasni je doktor Univerze v Ljubljani od 1981. U počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2000. Bitno je utjecao na izobrazbu psihologa i razvoj psihologije u nas. Posebno su mu vrijedna istraživanja na polju psihofiziologije, psihofizike i profesionalne orijentacije.