Zvonimir Šeparović


I. Tomić Femić, 1998.
Aula Sveučilišta

Rektor 1988./1989. (od 24. 2. 1989.) - 1990./1991. (do 24. 4. 1991.)
Blato na Korčuli, 14. 9. 1928.
Redoviti profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1953., doktorirao je 1966. na Sveučilištu u Ljubljani 1960. U pravosuđu je radio do 1961., kada prelazi na Pravni fakultet. U zvanje redovitog profesora biran je 1979. Usavršavao se u Austriji, SAD-u i Njemačkoj. Na Pravnom fakultetu obavljao je dužnost prodekana i dekana. Nakon rektorskog mandata bio je ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske od 1991. do 1992. i ambasador pri Ujedinjenim narodima 1992. Suutemeljitelj je, potpredsjednik i predsjednik Svjetskog žrtvoslovnog društva. Predavao je na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku te na više poslijediplomskih studija u Zagrebu i Rijeci. Za njegova rektorskog mandata obilježena je 320. obljetnica osnutka Sveučilišta, ujesen 1989., kada je potaknuto osnivanje AMAC-a. Uspostavljena je suradnja s Katoličkim bogoslovnim fakultetom, vraćen je rektorski lanac, započele su demokratske promjene. U počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1998.