Dobrodošli! •PDF• •Ispis• •E-mail•

Na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem studira oko 70.000 studenata, svega oko 400 studenata s invaliditetom koristi neki oblik potpore.
Kako bi se svim kandidatima s invaliditetom osiguralo Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, nužno je osigurati uvjete za uspješno studiranje svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom. Stoga je Sveučilište u Zagrebu osnovalo Ured za studente s invaliditetom u kojem studenti mogu dobiti informacije na licu mjesta, kao i putem telefona, e-pošte, letaka, brošura. Ured kroz svoje aktivnosti studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja, te tako predstavlja mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti.

 

Ured je namijenjen studentima:

 • s oštećenjima vida
 • s oštećenjima sluha
 • s motoričkim poremećajima
 • s višestrukim oštećenjima
 • s kroničnim bolestima
 • s psihičkim bolestima i poremećajima
 • s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
 • s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

 

Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu rukovode i upravljaju

 • prorektor/ica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
 • Povjerenstvo za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
 • stručni savjetnik/ica Ureda

Prema članku 7. stavak 2. Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu čine po jedan predstavnik svakoga vijeća područja, prorektor/ica za studente i studije, predstavnik/ca studenata s invaliditetom kojega predlaže Studentski zbor te predstavnik/ca Studentskoga centra. Povjerenstvo je stručno tijelo sa zadaćom kreiranja planova i programa, prioriteta i aktivnosti Ureda.

 

Važnu ulogu u radu Ureda imaju:

 • Koordinacija za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Koordinaciju za studente s invaliditetom čine po jedan predstavnik studenata s invaliditetom sa svake od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Koordinaciju imenuje rektor Sveučilišta u Zagrebu sa zadaćom iznošenja potreba, predlaganja aktivnosti i evaluacije učinjenoga.
Popis članova dostupan je ovdje.

 • Koordinatori za studente s invaliditetom na sastavnicama

Koordinatori za studente s invaliditetom poveznica su između studenata s invaliditetom te nastavnika i administrativnoga osoblja na pojedinoj sastavnici i Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Oni su kroz predavanja i radionice redovito educirani i informirani o svim aktivnostima i procedurama u svrhu osiguranja minimalnih standarda pristupačnosti svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu studentima s invaliditetom. Koordinator je ujedno i kontakt osoba na fakultetu/akademiji kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditetom.
Popis koordinatora po sastavnicama dostupan je ovdje.

 

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 3.16 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 3.97 MB
Application afterDispatch: 0.089 seconds, 6.74 MB
Application afterRender: 0.125 seconds, 7.48 MB

??Memory Usage??

7917928

??Queries logged??

??Language Files Loaded??

??Untranslated Strings Diagnostic??

LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
NALAZITE SE OVDJE	::require_once()	[/data/www/hosting/uredssi/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
URED ZA STUDENTE S INVALIDITETOM-POVRATAK NA NASLOVNU	::require_once()	[/data/www/hosting/uredssi/libraries/joomla/document/html/html.php:338]

??Untranslated Strings Designer??


# ??Unknown file??

LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
MEMORY USAGE=Memory Usage
PROFILE INFORMATION=Profile Information
QUERIES LOGGED=Queries logged
UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic

# /data/www/hosting/uredssi/libraries/joomla/document/html/html.php

NALAZITE SE OVDJE=Nalazite se ovdje
URED ZA STUDENTE S INVALIDITETOM-POVRATAK NA NASLOVNU=Ured za studente s invaliditetom-povratak na naslovnu