NASTAVA U CENTRU ZA KOGNITIVNU ZNANOST

Namjera je Centra da bude organizator studija iz područja kognitivne znanosti. U skladu s time, Centar omogućava školovanje mladih stručnjaka u području na diplomskoj i doktorskoj razini. Studiji u sklopu Centra u potpunosti su prilagođeni europskom obrazovnom sustavu, s naglaskom na interdisciplinarnost, istraživačku nastavu, kriterij izvrsnosti u odabiru nastavnika i studenata te promociju i omogućavanje mobilnosti studenata i nastavnika.

Studiji su namijenjeni studentima obrazovanima u različitim znanstvenim područjima, od prirodnih preko društvenih i humanističkih znanosti, pa do biomedicinskih i tehničkih znanosti.