15.5. 2006. - Novi broj Akademskog glasnika Sveučilišta u Zagrebu

Izbor novosti iz 6. broja Akademskog glasnika u 2006. godini:
- Ured za medunarodnu suradnju organizirao je 8. travnja 2006. izlet u Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje za strane studente na Sveucilištu u Zagrebu.....
-
European foruma Alpbach održava se od 1945. u tirolskom mjestu Alpbachu. Na forumu sudjeluju sveucilišni profesori, znanstvenici, predstavnici gospodarstva, politicari i studenti kako bi raspravljali o aktualnim pitanjima vezanim uz buducnost Europe. Glavna tema ovogodišnjeg foruma, koji ce se održati od 17. kolovoza do 2. rujna, jest “Quest for Certainty and Security”.......
- Medunarodna leksikografska radionica LEXICOM (Lexicography and Lexical Computing)
održat ce se 5. i 6. lipnja 2006. u Opatiji u organizaciji Katedre za strane jezike Pomorskog
fakulteta u Rijeci. Tema radionice jesu nacela izrade jednojezicnih i dvojezicnih rjecnika,
kao i izrada korpusa i programa za racunalnu izradu rjecnika..........
- Ovogodišnja konferencija Academic Cooperation Association (ACA) s nazivom Destination
Europe? Players, goals and strategies in enhancing the attractiveness of European
Universities održat ce se od 18. do 20. lipnja 2006. u Bergenu u Nizozemskoj........
-Godišnja konferencija European Association for International Education (EAIE) održat ce se od 13. do 16. rujna 2006. u Baselu u Švicarskoj.........
-U okviru Tempus projekta JEP-UM-18094-2003 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia održan je na Sveucilištu u Osijeku 27. travnja okrugli stol o cjeloživotnom ucenju u visokom obrazovanju........
-
U okviru programa «bed&football» studenti Sveucilišta u Hamburgu nude studentima
Sveucilišta u Zagrebu besplatan smještaj u svojim domovima za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Njemackoj od 9. lipnja do 9. srpnja 2006..........
-informirajte se o najnovijim raspisima natješaja za stipendije za:
-------------------jednu stipendiju za istraživacki boravak u Japanu
-------------------Sveucilište Tomas Bata u Zlinu

-------------------Sveucilište u Rostocku 1 stipendiju za zimski semestar ak. god. 2006./2007.
-------------------Sveucilište Humboldt u Berlinu 1 stipendiju za zimski semestar ak. god. 2006./07.
-------------------Sveucilište J. Gutenberg u Mainzu
1 stipendiju za zimski sem ak. god. 2006./07.
-------------------Stipendije Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske


Ove i druge vijesti možete pronaći na doljnjem linku:

Akademski glasnik broj 6/2006
PERTH - Croatian-born Western Australian Minister for Education and Training, Ljiljanna Ravlich, met with a representative from Croatia's University of Zagreb last week to discuss how Western Australia and Croatia could work closely together in delivering tertiary education. Vice Rector for International Relations, Professor Vlasta Vizek-Vidovic,
visited WA as part of Education and Training International's ''Croatia Country Strategy'', to strengthen ties between the University of Zagreb and the Western Australian university sector.Education in Croatia is undergoing reform and a joint-association would enable Croatia to benefit from Western Australia's highly regarded expertise in education and training as it moves towards membership of the European Union. Ravlich said a relationship with Croatia would allow Western Australia to promote its knowledge and skills to Central and Eastern Europe and reinforce its reputation as a leading provider of education and training on a global scale. "The Vice Rector and I have agreed to develop a memorandum of understanding between the University of Zagreb and the WA Department of Education and Training, "Ravlich said. "This will provide an avenue for Western Australia to assist Croatia as it undergoes education reform and for us to engage in joint research projects and other education related opportunities." Other matters discussed at the meeting included Western Australia's school curriculum and assessment strategies, at-risk student strategies and teacher training initiatives. The Minister and Professor Vizek-Vidovic also agreed to explore a memorandum of understanding between the WA Department of Education and Training and the Croatian Ministry of Science, Education and Sports. This would cement a broader and long lasting relationship between Western Australia and Croatia. Through Education and Training International, the WA Department of Education and Training has lodged an expression of interest in the $US85 million World Bank Croatia Education Sector Support Program (ESSP).
Western Australian involvement in the World Bank Program would formalise the commitments made by the Minister and Vice Rector.


15.4. 2006. - 5. broj Akademskog glasnika Sveučilišta u Zagrebu

Izbor novosti iz 5. broja Akademskog glasnika u 2006. godini:
- Robert Wagenaar, direktor dodiplomskih i poslijediplomskih studija na Sveucilištu u Groningenu i koordinator EU projekta „Tuning Educational Structures in Europe”, održao je u okviru Tempus projekta UM_JEP-18094 u petak, 7. travnja 2006. u velikoj vijecnici Sveucilišta u Zagrebu predavanje „Learner Centred and Competence Based: an Introduction to the Tuning Approach”.....
-
Sveucilište u Zagrebu predstavilo se na jubilarnom 20. sveucilišnom sajmu BeSt3 2006., najvecem sajmu o visokom obrazovanju u Austriji. Na sajmu je sudjelovalo oko 330 izlagaca koji su na razlicite nacine povezani sa studentskim životom.....
- Predsjednik EUA profesor Georg Winckler istaknuo je u svojem obracanju neformalnom Vijecu za obrazovanje u Becu 16. ožujka 2006. potencijalni doprinos sveucilišta povecanju
konkurentnosti Europe. Profesor Winckler podržava prijedlog Europske komisije za povecanjem izdvajanja iz BDP na 2% za visoko obrazovanje jer smatra kako bi se na taj nacin smanjio sadašnji nedostatak novca u visokom obrazovanju.
- Povjerenik Europske komisije za obrazovanje, kulturu i višejezicnost Ján Figel održao je 17. ožujka na Konferenciji europskih ministara obrazovanja "Jacanje obrazovanja u Europi" u Becu govor s temom "Podrška stvaranju gospodarstva temeljenog na znanju na Zapadnom Balkanu".......
-Sporazum o suradnji izmedu Sveucilišta u Zagrebu i Sveucilišta Pariz XII Val-de-Marne potpisan je u ožujku 2006. na inicijativu i na temelju suradnje Filozofskoga fakulteta Sveucilišta u Zagrebu s tim francuskim sveucilištem....
-Potpisan je Radni plan znanstvene i kulturne suradnje Sveucilišta Humboldt u Berlinu
i Sveucilišta u Zagrebu za razdoblje od 2006. do 2008. te Aneks sporazumu........
-
također se informirajte o najnovijim raspisima natječaja za stipendije........

Ove i druge vijesti možete pronaći na doljnjem linku:

Akademski glasnik broj 5/2006

15.3. 2006. - 4. broj Akademskog glasnika Sveučilišta u Zagrebu

Izbor novosti iz 4. broja Akademskog glasnika u 2006. godini:
-Forum pod nazivom „Embedding Quality Culture in Higher Education” u organizaciji EUA, ENQA, ESIB i EURASHE održat ce se na Tehnickom sveucilištu u Münchenu od 23. do 25. studenog 2006.Visokoškolske ustanove koje predstavljanjem vlastitog uspješnog programa osiguranja kvalitete žele pridonijeti forumu moraju podnijeti prijavu do 31. svibnja 2006....
-Ured za medunarodnu suradnju Sveucilišta u Zagrebu organizirao je 10. ožujka 2006.Dan dobrodošlice za strane studente koji studiraju na našem Sveucilištu. Okupilo se oko 80 studenata iz Austrije, Ceške, Kanade, Kine, Madarske, Njemacke, Poljske, SAD-a, Slovacke i Slovenije....
-Radna skupina za pracenje Bolonjskog procesa povjerila je Udruženju europskih sveucilišta (European University Association, EUA) izradu plana razvoja osnovnih nacela za doktorske programe koja su prihvacena u veljaci 2005. na Seminaru o doktorskim programima u Salzburgu. Stoga je EUA pripremila niz aktivnosti na kojima ce predstaviti uspješne primjere doktorskih programa sa sveucilišta diljem Europe.
-informirajte se o raspisu natječaja za stipendije programa Fulbright i programa Hubert H. Humphrey koje se dodjeljuju hrvatskim studentima za istraživanje i usavršavanje na američkim sveučilištima...
-upoznajte se sa programom “Cogito” - to je hrvatsko-francuski program integriranih akcija u podrucju znanosti i tehnologije, a cilj mu je olakšati i razvijati visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajednickim znanstvenoistraživac
kim projektima....
-najavljena je 10. konferencija Sveucilišne mreže IROICA (European Network of International
Relations Officers at Higher Education Institutions in Agricultural and Related Sciences) pod nazivom Recognising Diversity for Successful Integration of International Students koja će se održat
i od 15. do 18. lipnja 2006. u Tartu u Estoniji.
-informirajte se o natječajima za stipendije:
---------------------------Sveucilišta u Becu za Medunarodni ljetni tecaj njemackog jezika u Becu
---------------------------Sveucilišta u Krakowu za zimski semestar akademske godine 2006./2007.

---------------------------Sveucilišta Karl-Franzens u Grazu za zimski semestar ak. god. 2006./2007.
---------------------------njemačkog Bundestaga koje je u suradnji s tri berlinska sveucilišta...
-citajte više o najnovijem potpisanom Sporazumu o suradnji koji je ugovoren izmedu Sveucilišta u Zagrebu i Sveucilišta u Debrecenu

-informirajte se o dr. Lawrence W. Phillips, Amerikancu hrvatskog podrijetla, koji je donirao pola milijuna dolara za suradnju Sveucilišta u Georgiji, Athens, i Sveucilišta u Zagrebu na projektu održivog razvitka ruralnih podrucja u Hrvatskoj i koji je tim povodom posjetio Sveucilište u Zagrebu 14. ožujka

Ove i druge vijesti možete pronaći na doljnjem linku:

Akademski glasnik broj 4/2006


15.2. 2006. - 3. broj Akademskog glasnika Sveučilišta u Zagrebu

Izbor novosti iz 3. broja Akademskog glasnika u 2006. godini:
-
potpisan je Sporazum o suradnji izmedu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Helsinkiju..
- čitajte više o Radionici o mobilnosti koja je održana 8. veljace 2006. na Sveucilištu u Zagrebu u organizaciji Tempus projekta UM_JEP 18094 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO) i u suradnji s Tempus projektom CD_JEP 18089 Language and Cognitive Neuroscience....
-informirajte se o novom TOEFL testu. Novi oblik TOEFL testa (Test of English as a Foreign Language), koji bi trebao učinkovitije mjeriti koliko dobro stranci govore engleski jezik, proveden je prvi put u SAD-u u rujnu 2005. Dok se stari test temeljio na pitanjima višestrukog izbora i ocjenjivao čitanje, slušanje i pisanje kao izolirane vještine, a vrlo mali broj studenata polagao je i poseban usmeni ispit, novi test pokušava mjeriti sve te vještine,
tj. ukupnu komunikacijsku kompetenciju...
-Austrijska akademije znanosti dodjeljuje nagradu Ignaz L. Lieben mladim istraživačima u poljima molekularne biologije, kemije i fizike. Rok za prijavu je 15. travnja 2006.
-
također se informirajte o najnovijim inicijativama za potpisivanje Sporazuma za suradnju između našeg i Sveucilišta u Uppsali
-informirajte se o Studentskoj udruzi Copernicus
, osnovana 1992. u Hamburgu, koja po semestru dodjeljuje 20 stipendija za studente iz Istočne, Srednje i Južne Europe kako bi im se omogucio jednosemestralni studijski boravak i strucna praksa u Njemackoj.

Ove i druge vijesti možete pronaći na doljnjem linku:

Akademski glasnik broj 3/2006


 

DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE UNESCO-OVE KATEDRE ZA MENADŽMENT U VISOKOM OBRAZOVANJU!

Tempus SCM project Strategic Management of Staff Development at University

O projektu Događanja Literatura Linkovi English

Citat mjeseca

"Life long learning is an essential element of European Higher Education Area. In the future Europe, LLL strategies are neccessary to face challenges of competitivness and the use of new technologies as well as to improve social cohesion, equal opportunities and the quality of life."
Prague communique, 2001.       O projektu                Događanja
Uvijek rastemo Smotra Sveučilišta

sadLiteratura                    Linkovi

Skulptura s ulaza u Rektorat SveučilištaRektorski lanac


   
copyright c 2004 UNESCO Chair Zagreb | design by vilena